Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zodpovedania dotazu z kontaktného formulára

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Golemos s.r.o., so sídlom Zátkovo nábřeží 448/7, České Budějovice, Česká republika, IČ 05208777, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 25048 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • Meno
 • emailovú adresu
 • telefón

2. Meno, telefón a emailová adresa budú spracované za účelom:

 1. zodpovedania dotazu z kontaktného formulára.

3. Súhlas na tento účel udeľujete na spracovanie po dobu 6 mesiacov.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zmazanie vašich osobných údajov z príslušného komunikačného nástroja.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov